Hlavatý Emanuel

Starý hřbitov

Shrnutí

Čislo hrobu
PR1304791318
Umístění hrobového místa:
I. P
Datum Narození:
1872
Datum úmrtí:
1942
Profese:
matematik
GPS [lat,lon]:
[50.02066, 15.78058]
GPS odkaz:
Otevřít mapu
Hodnocení:

Popis hrobu

Matematik, v letech 1899 – 1933 profesor a ředitel reálky, člen místního zastupitelstva, 1923 náměstek starosty, od roku 1929 přísedící Zemského výboru

*společný hrob s Wirth Josef (1814 – 1884)

Ředitel reálky v Pardubicích (poslední ředitel staré reálky a první ředitel nové, dnes SPŠE) se narodil 21. 4. 1872 ve Vlkanově u Miletína. Rodiče Josef Hlavatý a Františka, rozená Nálepková, vybrali novorozenci křestní jméno Emanuel podle italského krále Viktora Emanuela, známého odpůrce Habsburků.

Po absolutoriu elementární školy v Hořicích v Podkrkonoší přišel E. Hlavatý do Prahy, kde vystudoval obor matematika a deskriptivní geometrie. Finančně si vypomáhal jako vychovatel v zámožné rodině. V Pardubicích vyučoval na státní reálce v letech 1899 – 1914. Do roku 1917 tu pak působil jako správce, potom do roku 1933 jako ředitel (již nové reálky, postavené architektem Ladislavem Machoněm). Roku 1933 byl organizátorem oslav 50. výročí reálky.

Roku 1906 rozvinul kampaň za získání státního gymnázia do Pardubic, čehož bylo roku 1910 dosaženo. Roku 1915 vydal vlastním nákladem 2 brožury, a sice „Nástin úsilí obce pardubické o získání městského státního gymnázia“ a „O stavbě dráhy pardubsko – chlumecké“. Ta se však nikdy neuskutečnila, až Emanuel Hlavatý byl velkým příznivcem této myšlenky.

Z manželství s Helenou Sichrovskou (1884 – 1965) ze zámožné pardubické rodiny se narodily 2 děti –  syn Josef a dcera Helena.

Z rozsáhlé veřejné činnosti ředitele E. Hlavatého lze uvést jeho práce v Národní straně svobodomyslné (Mladočeši), do jejichž novin „Národní listy“ přispíval za první republiky, byl členem městského zastupitelstva (za Národně demokratickou stranu Karla Kramáře), v roce 1923 byl zvolen náměstkem starosty v období

pana Znojemského, od roku 1929 byl přísedícím Zemského výboru. Pracoval i jako konzultant pardubického divadla.  Zemřel 7. června 1942 v Pardubicích.

Fotografie hrobového místa

Mapa

Hodnocení

Celkové hodnocení
Děkujeme vám ! Popište, prosím, své hodnocení