Pardubický Slavín

Počet osobností:

107
TOP
II. L
profesor reálky
divadelní ochotník
TOP
I. A
profesor reálky
zakladatel firmy Mellekta
TOP
archivář
II. R
letec, partyzán
TOP
I. A
c.k. místodržící rada a okresní hejtman
TOP
II. R
mlynář a starosta
I. P
kupec
I. P
podnikatel, politik
TOP
I. D
sládek pivovaru
I. M
děkan, vikář, kons. rada
I. E
ředitel měšťanské školy
I. P
propagátor sportu
TOP
II. A
průkopník letectví
TOP
I. E
akademický malíř
I. A
přednosta železniční stanice, archeolog
I. B
redaktor a buditel
TOP
plochodrážní závodník
TOP
II. Q
architekt a konzervátor
TOP
II. D
advokát a starosta města
asistentka barona Krause
TOP
II. Q
akademický malíř
I. H
místopředseda Sokola