Pardubický Slavín

Počet osobností:

74
TOP
II. L
profesor reálky
divadelní ochotník
TOP
I. A
profesor reálky
TOP
archivář
II. R
letec, partyzán
TOP
I. A
c.k. místodržící rada a okresní hejtman
TOP
II. R
mlynář a starosta
TOP
I. D
sládek pivovaru
I. M
děkan, vikář, kons. rada
I. E
ředitel měšťanské školy
II. K
propagátor sportu
TOP
II. A
průkopník letectví
TOP
I. E
akademický malíř
I. C
přednosta železniční stanice, archeolog
I. B
redaktor a buditel
TOP
plochodrážní závodník
TOP
II. Q
architekt a konzervátor
TOP
II. D
advokát a starosta města
TOP
II. Q
akademický malíř
I. H
místopředseda Sokola
spisovatelka a redaktorka
TOP
I. P
knihtiskař a starosta
TOP
I. R
zemský advokát
TOP
I. H
ředitel reálky