Pardubický Slavín

Počet osobností:

28
TOP
I. D
projektant železnic
TOP
I. A
profesor reálky
TOP
I. A
c.k. místodržící rada a okresní hejtman
TOP
I. D
sládek pivovaru
I. M
děkan, vikář, kons. rada
I. E
ředitel měšťanské školy
TOP
I. E
akademický malíř
I. C
přednosta železniční stanice, archeolog
I. B
redaktor a buditel
I. H
místopředseda Sokola
TOP
I. P
knihtiskař a starosta
TOP
I. R
zemský advokát
TOP
I. H
ředitel reálky
I. B
architekt
TOP
I. A
místodržitel Českého království
TOP
I. A
baron
TOP
I. D
advokát a spisovatel
TOP
I. B
první primář nemocnice
I. B
státní obvodní lékař
TOP
I. D
Architekt
I. A
první lékař nemocnice
I. C
vlastivědný pracovník, spisovatel
I. E
hudebník a kapelník
I. E
okresní komisař, numismatik