Pardubický Slavín

Počet osobností:

41
TOP
I. A
profesor reálky
TOP
I. A
c.k. místodržící rada a okresní hejtman
I. P
kupec
I. P
podnikatel, politik
TOP
I. D
sládek pivovaru
I. M
děkan, vikář, kons. rada
I. E
ředitel měšťanské školy
I. P
propagátor sportu
TOP
I. E
akademický malíř
I. A
přednosta železniční stanice, archeolog
I. B
redaktor a buditel
I. H
místopředseda Sokola
I. P
lékař
I. P
matematik
TOP
I. P
knihtiskař a starosta
TOP
I. R
zemský advokát
TOP
I. H
ředitel reálky
I. B
architekt
I. P
profesor
TOP
I. A
místodržitel Českého království
TOP
I. A
baron
TOP
I. D
advokát a spisovatel
TOP
I. B
první primář nemocnice
I. B
státní obvodní lékař