Kovář Radoslav Matěj

Starý hřbitov

Shrnutí

Čislo hrobu
PR785802747
Umístění hrobového místa:
I. P
Datum Narození:
1837
Datum úmrtí:
1872
Profese:
profesor
GPS [lat,lon]:
[50.02066, 15.78058]
GPS odkaz:
Otevřít mapu
Hodnocení:

Popis hrobu

Profesor reálky, autor učebnic pro střední školy.

Roku 1992 poukázal ve Zpravodajích Klubu přátel Pardubicka pan Klimpl na hrob profesora pardubické reálky Matěje Radoslava Kováře v sektoru E/VIII/1 v blízkosti hlavního průchodu ze starého na nový hřbitov (J. Janiš jej zanesl do svého plánu jako III. E/28 a). V roce 1992 byl neopatrovaný a měl již těžko čitelnou náhrobní desku, takže jej pan Janiš přehlédl ve svém 1. plánu z roku 1986.

Matěj Radoslav Kovář se narodil 8. února 1937 v Bukovicích, v letech 1864 – 1872 učil na pardubické staré reálce (dnes krajský úřad) dějepis a zeměpis. Pro tyto předměty sestavil i učebnice a atlasy pro střední školy. Zemřel 19. července 1872 v pouhých 35 letech a pohřben byl původně na dnes zrušeném hřbitově u sv. Jana Křtitele 21. 7. toho roku. pan Klimpl zjistil r. 1992 na Správě hřbitovů, že jeho hrobové místo na hřbitově v Jesničánkách je „trvale zaplaceno, takže nehrozí nebezpečí, že by hrob mohl být zrušen“ a vyzval členy Klubu přátel Pardubicka (KPP) k péči o něj. Na konci roku 2015 hrobové místo již neexistuje…

Fotografie hrobového místa

Mapa

Hodnocení

Celkové hodnocení
Děkujeme vám ! Popište, prosím, své hodnocení