Pardubický Slavín

Počet osobností:

26
TOP
II. L
profesor reálky
II. R
letec, partyzán
TOP
II. R
mlynář a starosta
TOP
II. A
průkopník letectví
TOP
II. Q
architekt a konzervátor
TOP
II. D
advokát a starosta města
asistentka barona Krause
TOP
II. Q
akademický malíř
TOP
II. M
první český aviatik
TOP
II. H
řezník a starosta města
TOP
II. D
mlynář a poslanec
I. P
fotograf
městský lékař
II. M
akademický malíř
TOP
II. Q
továrník a starosta
TOP
II. R
akademický architekt
TOP
II. R
mecenáš sportu
TOP
II. C
ředitel školy a spisovatel
TOP
II. S
akademický malíř
TOP
II. H
ministr veřejných prací
II. F
sbormistr
II. M
průkopník dělnického hnutí
TOP
II. H
starosta města
II. E
knihtiskař