Pírka Josef

Nový hřbitov

Shrnutí

Čislo hrobu
PR1726804514
Umístění hrobového místa:
I. P
Datum Narození:
1861
Datum úmrtí:
1942
Profese:
fotograf
GPS [lat,lon]:
[50.02066, 15.78058]
GPS odkaz:
Otevřít mapu
Hodnocení:

Popis hrobu

Fotograf – dokumentátor sportovního života a starých Pardubic (parforzní hony, Velká pardubická steeplechase, portréty osobností i domů), účastník mezinárodních fotografických soutěží, sbírka jeho fotografií uložena ve Východočeském muzeu Pardubice.

Významný  pardubický umělecký fotograf se narodil v Pardubicích 6. června 1861 v domě č.p. 185 na Zeleném předměstí. Roku 1873 nastoupil do učení k akademickému malíři A. Glőcknerovi do Šumperka, jehož filiálku pak otevřel a řídil v Pardubicích od roku 1877. Dne 3. dubna 1888 získal titul „Dvorní fotograf vévody Nassavského“, 5. 8. toho roku si pak otevřel vlastní ateliér na dnešní Třídě Míru (č.p. 109 – 110). Roku 1893 si koupil na rohu ul. Na Hrádku a dnešní Třídy Míru dům. Následující rok vystavoval své fotografie na Národopisné výstavě v Pardubicích, jež předcházela Národopisné výstavě v Praze (1895), kde též vystavoval. Roku 1896 vstoupil J. Pírka do Muzejního spolku Pardubice a navázal spolupráci s časopisem „ Zlatá Praha“. Od roku 1897 bydlel na hlavní třídě v Pardubicích (tehdy zvané Královské) v domu č.p. 94. Roku 1899, byl pozván do Vídně na parforsní hony habsburskou princeznou – vdovou Štěpánkou a získal titul c.k. dvorního fotografa. Roku 1900 se oženil s dcerou lékárníka Valerií Kesslerovou. Narodil se jím syn Josef, který vystudoval práva, ale zemřel bohužel již v 29 letech. Roku 1907 navštívil J. Pírka spolu se svým asistentem J. Koníčkem Rusko, kde strávil čtyři týdny. Své zážitky z cest vyprávěl roku 1941 dr. M. Mládkovi, jenž je sepsal.

Za 1. republiky podal Josef Pírka roku 1928 žalobu na pornoromán J. V. Rosůlka “Huláni a kavalíři“, kde byl autorem zesměšněn v postavě Dýchavce, obdivovatele Habsburků. Soud vyhrál, kniha byla konfiskována. Ve 30. letech Pírka vystavoval na Celostátní výstavě tělesné výchovy a sportu v Pardubicích (1931) a v Clam-Gallasově paláci v Praze (1934). Roku 1939 se účastnil výstavy „100 let fotografie“ v Praze. Zemřel 7. června 1942 a byl pohřben v rodinné hrobce u ohradní zdi mezi novým hřbitovem a krematorijní částí (podle plánu J. Janiše hrob II.B-52). Dnes je na tomto místě hrobka rodiny Hybských, ostatky J. Pírky byly zpopelněny.

Velkou sbírku Pírkových fotografií vlastní VČM Pardubice a Hippologické muzeum Slatiňany. Roku 2015 uspořádalo Východočeské muzeum Pardubice na zámku jeho soubornou výstavu v Kaňkově sále a vydalo péčí R. Tetřevové knihu, uvedenou v literatuře.

 

Fotografie hrobového místa

Mapa

Hodnocení

Celkové hodnocení
Děkujeme vám ! Popište, prosím, své hodnocení