Bičík Zdeněk

Urnový háj

Shrnutí

Čislo hrobu
Pce-UH-I-B-III-3
Datum Narození:
1926
Datum úmrtí:
1990
Profese:
archivář
Status:
TOP
GPS [lat,lon]:
[50.02000, 15.77679]
GPS odkaz:
Otevřít mapu
Hodnocení:

Popis hrobu

Zdeněk Bičík (1926 – 1990) – archivář – V letech 1946 – 48 absolvoval Státní archivní školu v Praze a potom působil do r. 1960 jako městský archivář v Pardubicích. V letech 1961-1979 dojížděl do Zámrsku, kde byl pracovníkem Státního oblastního archivu. Roku 1979 se vrátil do Pardubic, kde nastoupil v muzeu jako odborný pracovník. Zde působil až do svého odchodu do důchodu roku 1988. Od studentských let byl literárně činný v oblasti regionální historie, celkově publikoval přes 800 příspěvků a studií v odborném, krajovém i místním tisku. Z jeho prací připomeňme: Průvodce po Městském archivu v Pardubicích /1956/, publikaci 10 let Městského archivu v Pardubicích /1958/, Přehled fondů a sbírek Městského archivu v Pardubicích /1960/,Knihy smolné /KRUH 1969/, encyklopedický slovníček Pardubice od A do Z A vyd. 1974, 2. vyd. 1990/, Soupis kronik okresu Pardubice /1981/ a brožuru Pardubický rodák ing. Jan Kašpar, první český letec, v dokumentech /1983/. V r. 1966 spolupracoval s L. Cesenkem na práci „O dvou průkopnících českého letectví“, r. 1967 s J. Prajdlem na publikaci „Na pomoc demokratickému Španělsku.

Patřil k posledním členům Musejního spolku v Pardubicích ,byl zakládajícím členem Klubu přátel Pardubicka roku 1965. Ve veřejnosti byl znám rozsáhlou činností přednáškovou i exkurzní, prací v řadě odborných, zájmových i sportovních organizací. Byl všestranným sportovcem a do konce života činovníkem pardubického tenisu. Roku 1986 obdržel čestný odznak ÚV ČSTV. Pravidelně přispíval do zpráv KPP. Byl renomovaným historikem letecké války nad Čechami, speciálně spojeneckých náletů na Pardubice roku 1944. Jeho činnost byla oceněna roku 1985 bronzovou plaketou Za zásluhy o město, roku 1988 stříbrnou plaketou Za budování okresu a roku 1989 Zlatým odznakem města Pardubic.

Přiložené soubory

Fotografie hrobového místa

Mapa

Hodnocení

Celkové hodnocení
Děkujeme vám ! Popište, prosím, své hodnocení