Pardubický Slavín

Počet osobností:

107
TOP
II. R
akademický architekt
TOP
II. R
mecenáš sportu
TOP
II. C
ředitel školy a spisovatel
starosta a kronikář
TOP
herec
I. E
hudebník a kapelník
TOP
vrchní správce velkostatku knížete Lichtensteina
I. E
okresní komisař, numismatik
správce knížete Rudolfa Lobkowicze
I. D
profesor historie
TOP
II. S
akademický malíř
zakladatel kolínské jednoty Sokola
starosta ÚMO Pardubice II.
I. P
sochař
vědecký pracovník
TOP
I. E
hoteliér
první primář očního odd.
Starosta židovské náboženské obce v Pardubicích
TOP
fotograf, ilustrátor
TOP
II. H
ministr veřejných prací
I. D
akademický malíř
I. P
ředitel cukrovaru
projektant
II. F
sbormistr