Pardubický Slavín

Počet osobností:

107
I. P
lékař
spisovatelka a redaktorka
I. P
matematik
TOP
I. P
knihtiskař a starosta
radiotechnik
špeditér
TOP
I. R
zemský advokát
TOP
I. H
ředitel reálky
TOP
zakladatel Klubu přátel Pardubicka
TOP
spisovatel a novinář
I. B
architekt
TOP
II. M
první český aviatik
I. P
profesor
starosta
TOP
I. A
místodržitel Českého království
TOP
I. A
baron
TOP
I. D
advokát a spisovatel
TOP
II. H
řezník a starosta města
hudební pedagog
TOP
hudebník
TOP
I. B
první primář nemocnice
I. B
státní obvodní lékař
TOP
I. D
Architekt