Hrob obětí z transportu smrti z ledna 1945

Židovský hřbitov

Shrnutí

Čislo hrobu
PR1539926604
GPS [lat,lon]:
[50.02041, 15.78095]
GPS odkaz:
Otevřít mapu

Popis hrobu

Z iniciativy a zásluhou členů poválečné Židovské náboženské obce v Pardubicích byl na pardubickém židovském hřbitově vybudován a dne 5. září 1948 slavnostně odhalen památník se jmény celkem 542 obětí holocaustu. V urně na pomníku je uložena prsť z koncentračních a vyhlazovacích táborů Terezín, Birkenau a Osvětim. Podle návrhu architekta Josefa Freunda z Pardubic stavbu provedl pardubický kameník Václav Zahálka. Rekonstrukce památníku obětem holocaustu proběhla v letech 2003–2005 a v roce 2011 byly z iniciativy paní Hany Faltysové z Holic a Lenky Šindelářové z Prahy a z finančních prostředků Nadace Charta 77 na památník dotesány chybějící roky narození obětí.

Fotografie hrobového místa

Mapa